< Back
Algemene economie en bedrijfsmanagement, 2e editie (Print boek + MyLab toegangscode)

product title: Algemene economie en bedrijfsmanagement, 2e editie (Print boek + MyLab toegangscode)

ISBN: 9789043035224

Regular price
€ 59,50
Tax included
* Depending on your purchase, delivery times may vary: Print books (including print books with MyLab code) will be delivered within 3 to 10 business days - Digital products within a few hours.
Van een ondernemer of manager mag worden verwacht dat hij of zij (inter-)nationale economische ontwikkelingen in de bedrijfsomgeving kan vertalen naar bedrijfssituaties. Algemene economie en bedrfijsmanagement biedt daarvoor de ondersteunende theorie. Met deze kennis wordt een basis gelegd voor het nemen van besluiten als ondernemer of als manager in een onzekere omgeving.

In Algemene economie en bedrijfsmanagement wordt een vertaalslag gemaakt van economische ontwikkelingen naar de ondernemingspraktijk. Er wordt veel aandacht geschonken aan de rol van de overheid (marktordening, conjunctuurbeleid), financiële markten (risicobeheer) en de internationale omgeving (transactiekosten).

Algemene economie en bedrijfsmanagement is verdeeld in vijf delen. In deze delen staan achtereenvolgens centraal:
* de markt
* de invloed van macro-economische variabelen op het bedrijfsresultaat
* de langetermijnontwikkeling van de economie
* de financiële markten
* de voor Nederland belangrijke internationale bedrijfsomgeving

Ebel Berghuis is gepromoveerd algemeen econoom en als hogeschooldocent Algemene economie verbonden aan de opleiding Bedrijfskunde van Windesheim in Zwolle. Als gastdocent heeft hij aan verschillende buitenlandse universiteiten colleges verzorgd over internationalisering.