< Back
Basiszorg voor het mbo (Print boek + MyLab toegangscode)

product title: Basiszorg voor het mbo (Print boek + MyLab toegangscode)

ISBN: 9789043038973

Regular price
€ 44,95
Tax included
* Depending on your purchase, delivery times may vary: Print books (including print books with MyLab code) will be delivered within 3 to 10 business days - Digital products within a few hours.
Als verpleegkundige of verzorgende kun je straks werkzaam zijn op diverse werkplekken, bijvoorbeeld in een ziekenhuis of verpleeghuis, in de gehandicaptenzorg of thuiszorg. De doelgroep is dus heel divers, maar de vaardigheden die je moet leren zijn vaak hetzelfde. In dit boek laten we zien hoe je de basale verpleegtechnische handelingen moet verrichten én waarom je ze op deze manier moet uitvoeren.

Allereerst behandelen we de werkomstandigheden: hoe voer je alle handelingen hygiënisch, veilig en ergonomisch verantwoord uit? Vervolgens leer je met behulp van talrijke illustraties en duidelijke stappenplannen hoe je een zorgvrager ondersteunt in de lichamelijke verzorging. Daarnaast leggen we je de functies van verschillende bedden uit en welke mobiliteitsklasse een zorgvrager kan hebben. Ook komen zelfredzaamheid, valpreventie en risicofactoren aan bod. Ten slotte leer je over zwachtelen en het toedienen van medicijnen. In het hele boek staat jouw rol als verzorgende of verpleegkundige in relatie tot de zorgvrager centraal.

Basiszorg is bedoeld voor mbo-studenten die een zorggerelateerde opleiding volgen. Aan het begin van elk hoofdstuk vind je de leerdoelen van het specifieke onderdeel. Aan het eind wordt de stof uit het hoofdstuk kort samengevat. In de samenvatting vind je ook de verwijzing naar de verschillende CanMEDS-rollen. Zo wordt steeds duidelijk welke competenties je geleerd hebt. Tussendoor benoemen we ook verschillende dilemma’s, zodat je leert nadenken over allerlei praktijksituaties.

Dit boek bevat een toegangscode voor MyLab, een online leeromgeving met ondersteunend studie- en lesmateriaal voor zowel studenten als docenten. Je vindt hier onder andere het volledige boek in digitale vorm (eText), een begrippentrainer, toetsvragen en instructie- en trainingsvideo’s.

Saskia Hendriks heeft een hbo-verpleegkundeopleiding in Eindhoven afgerond en werkte vervolgens in verschillende disciplines. Ze werkte eerst in de ggz, daarna vijftien jaar in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, en sinds juli 2016 als gespecialiseerd verpleegkundige in het ambulant verpleegkundig team van Archipel Zorggroep Eindhoven. Sally El-Bestawi is afgestudeerd als hbo-verpleegkundige aan de Hogeschool van Amsterdam en rondde daarna de opleiding Management in Zorg en Welzijn af. Ze werkte op de Medisch Psychiatrische Unit van het OLVG en is sinds 2019 verpleegkundig zorgmanager en praktijkopleider in een medische dag- en logeeropvang voor kinderen en jongeren met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB).