< Back
Beïnvloeden en veranderen van gedrag, 2e editie

product title: Beïnvloeden en veranderen van gedrag, 2e editie

ISBN: 9789043034111

Regular price
€ 49,50
Tax included
* Depending on your purchase, delivery times may vary: Print books (including print books with MyLab code) will be delivered within 3 to 10 business days - Digital products within a few hours.
Dagelijks probeer je invloed uit te oefenen op het gedrag van anderen. Ook je eigen gedrag probeer je in overeenstemming te brengen met wat er van je wordt verwacht, of met wat je zelf graag wilt. Continu probeer je, bewust en onbewust, het gedrag van zowel anderen als jezelf te beïnvloeden en te veranderen. Denk bijvoorbeeld maar aan hoe je je gedraagt en wat je zegt tijdens een sollicitatiegesprek. Hoe kun je ervoor zorgen dat je beïnvloedingspogingen (vaker) tot succesvolle gedragsveranderingen leiden?

In Beïnvloeden en veranderen van gedrag komen (actuele) psychologische theorieën aan bod over hoe gedragsverandering tot stand komt. In het boek staat zowel de theorie centraal alsook de dagelijkse praktijk waarin professionals het gedrag van anderen proberen te veranderen. In deze tweede editie zijn de hoofdstukken over gedragsveranderingstheorieën en gedragsverandering in de praktijk grondig herzien. Ook bevat deze editie een volledig overzicht van gedragsveranderingstheorieën die volgens wetenschappers onderwezen zouden moeten worden aan toekomstige professionals die zich met gedragsverandering bezighouden. Alle overige hoofdstukken zijn geactualiseerd.

In deel 1 wordt besproken waarom we ons gedragen zoals we doen. In deel 2 staat de vraag centraal hoe je je eigen gedrag succesvol kunt veranderen. In deel 3 komt aan bod hoe we het gedrag van anderen kunnen beïnvloeden. Aan het eind van het tweede en derde deel zijn casussen uit de praktijk opgenomen. Deze casussen bestaan uit concrete vragen en uit praktijkvoorbeelden van gedragsbeïnvloeding.

Dit boek is geschreven voor studenten en professionals die zich dagelijks bezighouden met het beïnvloeden en veranderen van gedrag. Door de toegankelijke stijl is het eveneens geschikt voor iedereen die meer wil leren over het beïnvloeden en veranderen van gedrag.

Carina Wiekens is opgeleid als psycholoog en geeft leiding aan de onderzoeksgroep Duurzaam Gedrag bij de Hanzehogeschool Groningen. Zij is gepromoveerd op het onderwerp zelfbewustzijn. Haar expertise op het gebied van gedragsverandering heeft ze als onderzoeker en als professional breed toegepast op het sociaal domein, van het bevorderen van een gezonde leefstijl en het streven naar excellentie in het onderwijs, tot het begeleiden van wijkgerichte verbetertrajecten. Ook is zij als vrijwilliger jarenlang actief geweest als gezinsondersteuner.