< Back
De onverbrekelijke band, 11e editie

product title: De onverbrekelijke band, 11e editie

ISBN: 9789043040402

Regular price
€ 28,50
Tax included
* Depending on your purchase, delivery times may vary: Print books (including print books with MyLab code) will be delivered within 3 to 10 business days - Digital products within a few hours.
Grootouders, ouders, kinderen. Hun verwantschap, gezamenlijke geschiedenis, tradities, waarden en normen en het voortleven daarvan in een volgende generatie, vormen een onverbrekelijke band tussen gezins- en familieleden door de generaties heen. Annelies Onderwaater beschrijft deze verbondenheid aan de hand van de theorie van Ivan Boszormenyi-Nagy.

De auteur maakt de grondbegrippen van de contextuele theorie toegankelijk en plaatst ze in een ruimer theoretisch kader. Ze beschrijft de samenhang met een aantal andere theoretische richtingen, waaronder het hechtingsperspectief. De contextuele interventies, waarin rechtvaardigheid van relaties centraal staat, zijn gericht op het voorkomen of het doorbreken van problematische gezinsherhalingen door de generaties heen en het vergroten van autonomie in verbondenheid met anderen. De gevolgen van de contextuele visie voor praktijksituaties zoals adoptie, scheiding, seksueel geweld en uithuisplaatsing worden besproken.

De thema’s boosheid als kracht en het klem komen zitten tussen verticale en horizontale loyaliteiten worden behandeld. Speciale aandacht krijgt het ontschuldigingsproces met al zijn valkuilen, dat vergeleken wordt met het vergevingsproces. Ook de onverbrekelijke band na de dood wordt beschreven, alsook hoe bij gecompliceerde rouw alsnog postume ontschuldiging bereikt kan worden.

Een nieuw licht wordt geworpen op parentificatie. Vier criteria komen aan de orde waarmee vroegtijdig herkend kan worden wanneer constructieve parentificatie negatief dreigt uit te werken. De auteur bespreekt diverse interventies bij deparenticatie in gezinnen en gaat in op de kwaliteiten van en valkuilen voor de geparentificeerde hulpverlener.

Ook voor niet-hulpverleners die meer willen weten over de band tussen ouders en kinderen – die ook na de dood blijft bestaan – is dit een interessant boek.

Deze elfde editie is in zijn geheel geactualiseerd. Alle onderwerpen worden door casuïstiek verhelderd.

Annelies Onderwaater is klinisch psycholoog, psychotherapeut en orthopedagoog. Zij specialiseerde zich – naast contextuele therapie – in relatie- en gezinstherapie, lichaamsgerichte Pesso-psychotherapie, EMDR, rouwtherapie en sensorimotor psychotherapie. Zij is tevens opleider, supervisor en leertherapeut, en werkzaam in haar eigen praktijk in Amsterdam.