< Back
De samenleving, 14e editie (Print boek + MyLab toegangscode)

product title: De samenleving, 14e editie (Print boek + MyLab toegangscode)

ISBN: 9789043035774

Regular price
€ 64,95
Tax included
* Depending on your purchase, delivery times may vary: Print books (including print books with MyLab code) will be delivered within 3 to 10 business days - Digital products within a few hours.
De samenleving biedt een toegankelijke inleiding tot het bestuderen van samenlevingen en het samenleven, de veranderingen daarin en de sociologische theorieën die erover zijn geformuleerd. Beschrijven, begrijpen en verklaren van de samenleving en het samenleven van mensen staan centraal. De situatie in Nederland wordt per onderwerp in een internationaal perspectief geplaatst.

Aangezien de samenleving voortdurend in verandering is – denk bijvoorbeeld aan de internationale verhoudingen en technologische ontwikkelingen – heeft dat in deze editie tot veel aanpassingen geleid. Er zijn nieuwe praktijkvoorbeelden en extra oefeningen toegevoegd, en er is aandacht voor actuele thema’s zoals de grote invloed van sociale media, de migratiecrisis, racisme-discriminatiedebatten, terrorisme en cyberpesten. Deze 14e Nederlandstalige editie is bovendien meegelezen door twee studenten, van wie de aanbevelingen in het boek zijn verwerkt.

De samenleving biedt diverse verdiepingsmogelijkheden, zoals wereldkaarten, achtergrondverhalen en zelf-aan-zetvragen, om studenten te stimuleren op nieuwe manieren na te denken over de eigen omgeving en die van anderen. Ook bevat ieder hoofdstuk leerdoelen en een schematische samenvatting.

Dit boek verschijnt met een toegangscode voor de digitale leeromgeving MyLab, waar studenten direct aan de slag kunnen met diverse studietools en hun kennis kunnen testen met behulp van de begrippentrainer en meerkeuzevragen.

De samenleving is bedoeld voor studenten voor wie inzicht in de maatschappij en sociologische processen een belangrijk onderdeel van de opleiding vormt, zoals de hbo-opleidingen MWD, SPH, IVK, CMV en pedagogiek, en universitaire opleidingen, zoals sociologie, pedagogiek, bestuurskunde en criminologie.

John Macionis is als professor in de sociologie verbonden aan Kenyon College in Gambier, Ohio, waar hij al ruim dertig jaar sociologie doceert. Bram Peper is als universitair docent sociologie verbonden aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB), de sociale faculteit van Tilburg University. Joanne van der Leun is als decaan verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden en is hoogleraar criminologie.