< Back
Ethiek in de klinische praktijk

product title: Ethiek in de klinische praktijk

ISBN: 9789043016148

Regular price
€ 56,50
Tax included
* Depending on your purchase, delivery times may vary: Print books (including print books with MyLab code) will be delivered within 3 to 10 business days - Digital products within a few hours.
Ethiek in de klinische praktijk is een inleiding in de ethische zorgverlening. Het leert studenten stapsgewijs ethische vraagstukken te onderzoeken die zich in de klinische praktijk voordoen. Deel 1 begint met het bijbrengen van alle basiskennis van gezondheidsethiek. In deel 2 wordt deze kennis uitgebreider behandeld aan de hand van voorbeelden uit verschillende typen klinische praktijk.

Centraal in het boek staan de volgende vragen:
* Hoe maak je ethische beslissingen en keuzes als individueel professional terwijl je tegelijkertijd onderdeel bent van een (interdisciplinair) team?
* Ben je je ervan bewust dat de keuzes die jij maakt jouw eigen normen en waarden weergeven?
* Komen jouw normen en waarden overeen met de ethische code van jouw beroepsgroep?

De verschillende didactische kenmerken van het boek maken de stof toegankelijk voor studenten. Activiteiten betrekken de student actief bij de stof, bijvoorbeeld door het bestuderen van een case. Denkpauzes vragen de student bij een onderwerp stil te staan. Aan de hand van Professionele ontwikkeling ontwikkelt de student een Ethiekportfolio waarin kritische reflectie op de stof en eigen ervaringen worden beschreven in een reflectielogboek.

Ethiek in de klinische praktijk is geschreven voor studenten aan gezondheidszorgopleidingen binnen het hoger onderwijs.

Het boek is samengesteld door Georgina Hawley, Principal Lecturer and Program Leader, Oxford Brookes University. De bewerking voor de Nederlandstalige markt is verricht door Frank Krings, Theo Niessen en Josje Witkamp-van der Veen. Zij zijn alle drie verbonden aan de Fontys Hogeschool Verpleegkunde in Eindhoven.