< Back
Ethiek in sociaal werk, 5e editie (Print boek + MyLab toegangscode)

product title: Ethiek in sociaal werk, 5e editie (Print boek + MyLab toegangscode)

ISBN: 9789043042642

Regular price
€ 45,95
Tax included
* Depending on your purchase, delivery times may vary: Print books (including print books with MyLab code) will be delivered within 3 to 10 business days - Digital products within a few hours.
Sociaal werkers en pedagogen verlenen hulp en diensten aan mensen die kwetsbaar zijn. Hierbij spelen normen en waarden een grote rol. Ethiek in sociaal werk behandelt de belangrijkste ethische begrippen en legt de relatie met de verschillende beroepscodes in het sociaal werk.

Aan de hand van morele vragen vanuit de beroepspraktijk bieden we studenten handvatten om hun normatieve professionaliteit en professionele wijsheid als sociaal werker te ontwikkelen. De ethische basiskennis is, meer dan in vorige edities, verspreid over de verschillende hoofdstukken. Op die manier kunnen studenten theorie en praktijk direct integreren. Verder is er aandacht voor nieuwe maatschappelijke en professionele ontwikkelingen, zoals een grotere nadruk op mensenrechten en de capability-benadering. Er wordt steeds meer samengewerkt met andere beroepsgroepen en vrijwilligers. Deze ontwikkelingen leiden tot nieuwe ethische vragen. Daarbij gaat onderzoek een grotere rol spelen in het sociaal werk en daarom wordt in deze editie meer aandacht besteed aan onderzoeksethiek. Bij dit alles wordt steeds uitgegaan van de meest recente beroepscodes.

In deze vijfde editie is de Beroepscode voor professionals in sociaal werk (2021) verwerkt.

Dit boek wordt geleverd met een toegangscode voor Pearson MyLab. Op deze website is voor zowel studenten als docenten aanvullend studie- en lesmateriaal beschikbaar, zoals flitscolleges, kennisvragen, een begrippentrainer en weblinks.

Jacquelien Rothfusz is gepromoveerd bij de onderzoeksgroep Praktische filosofie van de Rijksuniversiteit Groningen en was ruim twintig jaar werkzaam als docent psychologie, filosofie en beroepsethiek aan de Hanzehogeschool Groningen bij de opleidingen Inrichtingswerk, Maatschappelijk Werk, Social Work en Toegepaste Psychologie. Zij is auteur van onder meer Ethiek in de psychologie.