< Back
Inkoop, 2e editie (Print boek + MyLab toegangscode)

product title: Inkoop, 2e editie (Print boek + MyLab toegangscode)

ISBN: 9789043038232

Regular price
€ 55,50
Tax included
* Depending on your purchase, delivery times may vary: Print books (including print books with MyLab code) will be delivered within 3 to 10 business days - Digital products within a few hours.
Inkoop bespreekt alle aspecten van een van de veel zijdigste functies binnen een organisatie: de inkoopfunctie. Dit boek behandelt een aantal activiteiten die bepalend zij n voor een succesvolle inkoop, zoals samenwerken met en werken voor de organisatieonderdelen, inrichten en verkopen van de inkoopfunctie, implementeren van inkoopautomatisering en verzorgen van de informatievoorziening vanuit inkoop en contractmanagement. Daarnaast wordt ruimschoots aandacht besteed aan ontwikkelingen in het vakgebied, zoals outsourcing, e-procurement en supply chain management, en zijn er twee nieuwe hoofdstukken over duurzaam en circulair inkopen.

Centraal in het boek staan de volgende vragen:
• Wat is een goed inkoopbeleid en welke inkoopstrategie past daarbij ?
• Hoe sluit je de inkoopstrategie naadloos aan op de strategie van een organisatie?
• Hoe stem je inkoop af op de bedrij fsdoelstellingen van de interne klanten?
• Hoe stel je prioriteiten bij investeringen in inkoop op het gebied van mensen en automatisering?
• Hoe stem je inkoop af op andere afdelingen binnen een organisatie?
• Hoe doorloop je het inkoopproces vanaf het inventariseren van de inkoopbehoefte tot en met het managen van de afgesloten contracten?
• Hoe lever je met een duurzame en circulaire inkoop een concrete bij drage aan een circulaire economie?

Dit boek bevat een compleet overzicht van alle facetten van inkoop en kent een logische opbouw. Ieder hoofdstuk sluit af met toetsvragen en een eindcase waarin een praktij kvoorbeeld wordt besproken.
Inkoop is geschreven voor studenten binnen het hoger onderwijs.

Peter Streefkerk is eigenaar van Respect Inkoopconsultancy en werkt als adviseur op het gebied van inkopen en aanbesteden. Verder is hij mede-eigenaar van Starck development & training, een bureau dat adviseert over contractmanagement. Hij is auteur van het boek Inkopen voor Dummies. Daarnaast is hij medeauteur van de boeken Inkoopmanagement in gemeenten, op weg naar professionalisering (Nederland), E_ iciënt aankopen met overheidsopdrachten (België) en E-commerce & E-business.

Inkoop wordt geleverd met een toegangscode voor MyLab: een online leeromgeving met ondersteunend studie- en lesmateriaal voor zowel studenten als docenten. Je vindt hier onder andere:
• Het volledige boek in digitale vorm (eText)
• Een begrippentrainer
• Een extra hoofdstuk over Best Value Procurement (BVP)
• Meerkeuzevragen met feedback
• Powerpointpresentaties
• Cases
• Praktijkopdrachten
• Video’s
• Podcasts