< Back
Principes van databases, 2e editie (Print boek + MyLab toegangscode)

product title: Principes van databases, 2e editie (Print boek + MyLab toegangscode)

ISBN: 9789043035804

Regular price
€ 59,50
Tax included
* Depending on your purchase, delivery times may vary: Print books (including print books with MyLab code) will be delivered within 3 to 10 business days - Digital products within a few hours.
Principes van databases geeft inzicht in het uitgebreide domein van databasesystemen. Het biedt een overzicht van de databasemodellen die in de praktijk het meest worden gebruikt. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan relationele databases en hun objectgeoriënteerde faciliteiten.

Onderwerpen die in dit boek aan de orde komen:
* het ontwerp, de implementatie en ontwikkeling van een database;
* de databasetaal SQL;
* toegang vanuit applicaties met behulp van API's;
* beveiliging tegen ongeoorloofd gebruik;
* maatregelen tegen verlies of beschadiging en technieken om een beschadigde database te herstellen;
* 'big' data en NoSQL-oplossingen.

Daarnaast gaat de auteur in op de werking van databasesystemen en behandelt hij het gebruik van databases met verschillende gebruikers tegelijkertijd. De afsluitende hoofdstukken bespreken enkele meer geavanceerde databasetechnieken: datawarehousing, datamining en technieken voor gedistribueerde databasetechnologie zoals client-serverarchitecturen en mobiele databases. Hierbij werpt de auteur ook een blik op wat we in de nabije toekomst aan nieuwe technologieën mogen verwachten.

Deze tweede editie is geheel geactualiseerd en aangevuld met een extra hoofdstuk waarin het beheer van 'big' data, de belangrijkste NoSQL-oplossingen en een bondige introductie tot NewSQL aan bod komen. Op www.pearsonmylab.nl is bovendien extra studie- en lesmateriaal beschikbaar, zoals oefenvragen, een begrippentrainer en een SQL-tool.

Principes van databases is geschreven voor iedereen die meer wil weten over databases en enigszins vertrouwd is met computers. Het is geschikt als handboek bij een inleidende cursus over databases in het hoger onderwijs en kan ook worden gebruikt als naslagwerk.

Guy De Tré is professor aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Universiteit Gent. Hij doceert er de opleidingsonderdelen databases, informatiebeheer en beheer van imperfecte data. Daarnaast is hij wetenschappelijk coördinator van de 'big' data-opleiding aan de UGent Academie voor Ingenieurs en heeft hij praktijkervaring als consultant bij diverse grote databaseprojecten.