< Back
Sociologie, een inleiding, 3e editie (Print boek + MyLab toegangscode)

product title: Sociologie, een inleiding, 3e editie (Print boek + MyLab toegangscode)

ISBN: 9789043038508

Regular price
€ 57,95
Tax included
* Depending on your purchase, delivery times may vary: Print books (including print books with MyLab code) will be delivered within 3 to 10 business days - Digital products within a few hours.
Honderd jaar geleden waren samenlevingen blind voor zichzelf. Zij konden zichzelf niet waarnemen en hadden daardoor weinig zelfkennis. Wie toen iets over de samenleving zei, deed dat op basis van giswerk en anekdotes. Vanaf de twintigste eeuw hebben samenlevingen geleerd zichzelf te observeren, wat veel meer inhoudt dan waarnemen. Hierbij volstaat het niet om scherp te zien en nauwkeurig te meten. Observaties moeten ook worden verwerkt en geïnterpreteerd. Ze moeten kennis en inzicht opleveren en het maatschappelijke leven verhelderen. De wetenschappelijke discipline die zich daarop toelegt, heet sociologie.

Deze inspirerende en gedegen inleiding in de sociologie legt de link tussen de sociologische theorie en het dagelijks leven. Zij leert studenten scherper observeren en verruimt hun horizon. Zij vestigt de aandacht op wat vaak ongemerkt voorbijgaat en scherpt het analytisch vermogen aan – niet door middel van een droge opsomming van begrippen, namen en theorieën; dat zou de sociologie tekortdoen. Sociologie is een verhaal, een avontuur en zowel een vrolijke als een ontnuchterende wetenschap. Deze inleiding laat de lezer dat avontuur meebeleven.

Bij dit boek wordt op de digitale leeromgeving Pearson MyLab aanvullend materiaal aangeboden, zoals een beeldbank, vragen, verdiepingsstof en een digitale versie van het boek. Voor docenten zijn lesmateriaal en examenvragen beschikbaar.

Sociologie, een inleiding is bedoeld voor studenten in het hoger onderwijs en aan de universiteit die een inleidende cursus volgen op het gebied van de sociologie en voor iedereen die geïnteresseerd is in dit vakgebied.
Mark Elchardus is emeritus hoogleraar sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn onderzoek betreft de cultuursociologie en de sociologie van de tijdsordening, in het bijzonder de hedendaagse ontwikkelingen van opvattingen, houdingen en wijzen van denken en voelen. Hij leidt het onderzoeksbureau ResearchAnalysisVision.

Bram Spruyt promoveerde in 2012 en is hoofddocent sociologie, cultuursociologie en cultuuronderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is verbonden aan de Onderzoeksgroep TOR. Zijn onderzoek situeert zich op het terrein van het publieke opinieonderzoek, de onderwijssociologie en de cultuursociologie.

Christophe Vanroelen promoveerde in 2009 en is hoofddocent sociologie, sociologie van de welvaartsstaat en arbeidssociologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn onderzoek situeert zich binnen het domein van de arbeidssociologie, de studie van arbeidskwaliteit en het onderzoek naar arbeidsgebonden gezondheidsongelijkheid.