< Back
Status afasietherapie, 1e herziene editie

product title: Status afasietherapie, 1e herziene editie

ISBN: 9789043040716

Regular price
€ 42,95
Tax included
* Depending on your purchase, delivery times may vary: Print books (including print books with MyLab code) will be delivered within 3 to 10 business days - Digital products within a few hours.
Status afasietherapie. Nieuwe gevalsbeschrijvingen uit de klinische praktijk bevat dertien unieke beschrijvingen van de logopedische interventie bij cliënten met afasie, geschreven door logopedisten en klinisch linguïsten die werkzaam zijn in de klinische praktijk. De uitgave is een vervolg op Status afasietherapie. Gevalsbeschrijvingen uit de klinische praktijk uit 2003. De casuïstiek is gestoeld op de principes van Evidence Based Practice, en geeft inzicht in de keuzes die behandelaren maken in hun dagelijks klinisch handelen.

In deze nieuwe uitgave is de Internationale Classificatie van Functioneren (ICF) als kader gebruikt. Alle domeinen van het ICF zijn terug te vinden in de gepresenteerde casuïstiek op een continuüm van functiegerichte benadering, gericht op leren leven met afasie, van taalherstel tot participatiegerichte benadering. Twee van de beschrijvingen betreffen respectievelijk de interventie van Primair Progressieve Afasie en kinderafasie.

Het boek nodigt logopedisten uit tot kritische reflectie ten aanzien van het eigen handelen en is uitstekend materiaal voor het onderwijs.

PHILINE BERNS, MSc, is logopedist/afasietherapeut en doceert aan de Hogeschool Rotterdam.
SANDRA WIELAERT, PhD, is logopedist/onderzoeker en is verbonden aan het afasieteam Rijndam Revalidatie.