< Back
Taaldiagnostiek bij kinderen

product title: Taaldiagnostiek bij kinderen

ISBN: 9789043036870

Regular price
€ 27,95
Tax included
* Depending on your purchase, delivery times may vary: Print books (including print books with MyLab code) will be delivered within 3 to 10 business days - Digital products within a few hours.

Kinderen met taalproblemen hebben recht op goede diagnostiek, want dat is de basis voor goede behandeling en begeleiding.

In dit boek beschrijven we het complexe proces van deze diagnostiek. Dit doen we vanuit het theoretisch kader over logopedische diagnostiek en het interpreteren van testgegevens bij het gebruik van de CELF-5-NL. Ook gaan we in op complexere situaties: multidisciplinaire diagnostiek en diagnostiek bij meertalige kinderen. Ten slotte zetten we de stap naar het opstellen van behandeldoelen en leggen we de relatie met onderwijs en de ondersteuningsbehoefte van leerlingen met taalontwikkelingsstoornissen.

In Taaldiagnostiek bij kinderen maken we de vertaalslag van theorie naar praktijk aan de hand van casuïstiek. We beschrijven op een begrijpelijke manier het proces van diagnostiek bij kinderen met problemen in de taalontwikkeling. Het boek is hierdoor uitermate geschikt voor logopedisten in opleiding en logopedisten, linguïsten en spraak-taalpathologen werkzaam in de logopedische praktijk.

Janneke de Waal-Bogers MBA is logopedist en remedial teacher. Ze geeft trainingen over diagnostiek en behandeling van taalstoornissen bij kinderen en is hoofdredacteur van het vakblad Nederlands Tijdschrift voor Logopedie.