< Back
Verandermanagement, 5e editie (Print boek + MyLab toegangscode)

product title: Verandermanagement, 5e editie (Print boek + MyLab toegangscode)

ISBN: 9789043036788

Regular price
€ 44,50
Tax included
* Depending on your purchase, delivery times may vary: Print books (including print books with MyLab code) will be delivered within 3 to 10 business days - Digital products within a few hours.
Handleiding over het vakgebied. Het biedt studenten ondersteuning binnen de context waar veranderingen plaatsvinden en geeft criteria voor het kiezen van de juiste veranderaanpak en interventies. Met een toegankelijke schrijfstijl en aansprekende cases worden de theoretische inzichten verbonden aan een praktische toepassing.

De indeling van het boek volgt een geïntegreerd model van verandermanagement en biedt daarmee een gestructureerde opbouw. Het vernieuwde model houdt expliciet rekening met de samenhang tussen de verschillende veranderfasen. De auteurs gaan in op vragen die de fasering van verandermanagement vormen:
• Welke ontwikkelingen buiten en binnen organisaties leiden tot veranderingen?
• Welk ontwerp van de organisatie is geschikt in de nieuwe omgeving?
• Welke veranderingen zij n gewenst en is de organisatie in staat en bereid om deze te realiseren?
• Welke veranderaanpak is het meest geschikt en welke instrumenten en methoden kan men daarbij gebruiken?
• Welke rol heeft de verandermanager in de gekozen veranderaanpak?

Verandermanagement is bedoeld voor studenten in het hoger beroepsonderwijs en leent zich ook uitstekend voor zelfstudie.

Fred Rorink is voormalig hoofd docent bedrijfskunde en Burcu Öztürk is docent bedrijfskunde aan Saxion. Beiden zijn tevens auteurs van het boek Management en Organisatie, ook een uitgave van Pearson Benelux. Henk Kleijn is gepensioneerd hoofddocent bedrijfskunde aan Saxion.

Het boek wordt geleverd met een toegangscode voor MyLab: een online leeromgeving met ondersteunend studie- en lesmateriaal voor zowel studenten als docenten. Je vindt hier onder andere:
• Het volledige boek in digitale vorm (eText)
• Een begrippentrainer
• Meerkeuzevragen
• Meer dan 30 cases
• Handige overzichten en tabellen
• Alle figuren en tabellen uit het boek

Voor docenten is op MyLab een uitgebreide docentenhandleiding met vakdidactiek en lesplannen te vinden, net als de uitwerkingen van de cases. Daarnaast hebben docenten de beschikking over powerpointpresentaties met YouTube-filmpjes ter ondersteuning van de theorie.